Զամբյուղ

Գաղտնիության քաղաքականություն

Ինչպե՞ս է «Զանգակ» հրատարակչությունը (հասցեն՝ Կոմիտասի 49/2) հավաքագրում տեղեկություններ:  

Մենք Ձեզնից տեղեկություններ ենք հավաքագրում, երբ Դուք․  

•    լրացնում եք մեր կայքում տեղադրված ձևաթղթերը/հայտերը, 
•    բաժանորդագրվում եք նորություններին, 
•    լրացնում եք «Հետադարձ կապ» ձևը, 
•    այցելում եք մեր կայք: 

Նշված միջոցներով ստացված տեղեկությունները համարվում են անձնական տվյալներ: Դրանք են անունը, ազգանունը, հայրանունը և բոլոր այն տվյալները, որոնք լրացվում են կայքի հետադարձ կապի ձևաթղթերում: Անձնական տվյալները հասանելի են դառնում այն պահից, երբ Դուք կատարում եք վերոնշյալ գործողությունները: Լրացնելով մեր ձևաթղթերը՝ Դուք համաձայնում եք և իրավական հիմք եք տալիս հրատարակչությանը՝ մշակելու Ձեր անձնական տվյալները (օր.՝ հետադարձ կապ հասատատելու Ձեզ հետ): IP հասցեներից տվյալների ստացումը և «Cookies» բաժնում դրանց պահպանումն ինքնաշխատ կատարվում է այն պահին, երբ Դուք այցելում եք մեր կայքը:
 
Ի՞նչ նպատակով կարող ենք օգտագործել Ձեր տվյալները: 

Ձեզնից հավաքագրված տվյալները մենք կարող ենք օգտագործել հետևյալ նպատակներով. 
 
•    ինքնության հաստատում,  
•    կապի հաստատում, 
•    կայքի և հաճախորդների սպասարկման որակի բարձրացում, 
•    թիրախավորված գովազդի տեղադրում,  
•    կայքի բարելավում և ներքին գործնական նպատակներ, 
•    պայմանների կամ դրույթների փոփոխության մասին տեղեկացում: 

Ինչպե՞ս ենք մենք պաշտպանում Ձեր տվյալները: 

Ձեր անձնական տվյալները պաշտպանված ցանցերում են և հասանելի են միայն սահմանափակ քանակի մարդկանց, որոնք նշված համակարգերի հասանելիության հատուկ իրավունքներ ունեն և պարտավոր են պահպանել նշված տեղեկությունների գաղտնիությունը: 

Մենք օգտագործում ենք «Cookie»-ները հետևյալ նպատակներով. 

•    օգտագործողների նախընտրությունները հասկանալու և հետագա այցելությունների արդյունավետությունը ապահովելու համար, 
•    գովազդի պատմությանը հետևելու համար, 
•    կայքի բարելավմանն ուղղված նոր գործիքների մշակման, գործածության, այցելությունների քանակի վերաբերյալ տվյալների ամբողջացման համար: 

Տեղեկությունների տրամադրումը երրորդ անձանց 

Մենք չենք վաճառում կամ այլ կերպ փոխանցում Ձեր անձնական տվյալները երրորդ անձանց՝ առանց այդ մասին Ձեզ նախապես տեղեկացնելու: Կայքի աշխատանքներն իրականացնող մեր գործընկերները և այլ անձինք, արանք աջակցում են մեզ կայքի շահագործման, գործունեության իրականացման հարցում, երրորդ կողմ չեն համարվում՝ պայմանով, որ նշված անձինք պարտավորվում են պահպանել այդ տվյալների գաղտնիությունը: Մենք կարող ենք նաև հրապարակել տեղեկություններն օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում՝ ելնելով կայքի քաղաքականության կիրառման, մեր կամ այլ անձանց իրավունքների, գույքի կամ անվտանգության պահպանման նկատառումներից: 
Այնուամենայնիվ, հաճախորդի վերաբերյալ ոչ անձնական տեղեկությունները կարող են տրամադրվել այլ անձանց մարքեթինգի, գովազդի կամ այլ նպատակներով:  

Ձեր անձնական տվյալներն ուղղելու, արգելափակելու կամ ոչնչացնելու իրավունք

Դուք ունեք իրավունք ընկերությունից պահանջելու ուղղել, արգելափակել կամ ոչնչացնել Ձեր անձնական տվյալները, եթե անձնական տվյալները թերի են կամ ոչ ճշգրիտ կամ հնացած, և տրամադրելու ճշգրիտ տվյալներ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սահմանափակումների համաձայն և դրանց շրջանակներում։ 

Փոփոխություններ Գաղտնիության քաղաքականության մեջ 

Մենք իրավունք ունենք ցանկացած պահի առանց նախապես տեղեկացնելու միակողմանիորեն փոփոխելու Գաղտնիության քաղաքականությունը, որը հրապարակվում է կայքում, և նման փոփոխությունից հետո Կայքից օգտվելու դեպքում Դուք ինքնաբերաբար համաձայնում եք փոփոխված տարբերակին: 

Բաժանորդագրվիր մեր նորություններին